Wynagrodzenie nie jest tajemnicą

Pracownik ma prawo informować osoby trzecie o swoim wynagrodzeniu.

Stanowisko resortu pracy oraz orzecznictwo, wskazują wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy o pracę, jako jego dobro osobiste.

Resort pracy stoi na stanowisku, że wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest dobrem osobistym pracownika i informacją na temat jego wysokości pracownik może dysponować wedle swojego uznania.

Zamieszczenie „klauzuli o poufności” w zakresie pracy w umowach o pracę są niedopuszczalne (Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z września 2008 r. , sygn. DPR I-0712-18/MF/08). Klauzule te, w praktyce mogą mieć na celu uniemożliwienie ustalenia, że pracownik jest dyskryminowany, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia (art. 18 § 1 Kodeksu pracy).

Ciężar dowodu w sprawach o naruszenie równego traktowania w zatrudnianiu spoczywa na pracodawcy, to on musi przed sądem udowodnić, że nie dyskryminował pracownika.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kontakt

Fieldset

 

Verification

Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.