Sprzedaż zwolniona z VAT a faktura

 Obowiązek wystawienia faktury

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić rachunek na żądanie kupującego jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury.

Art. 106 B ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nakłada na podatnika obowiązek wystawienia faktury, jeżeli kupujący kupujący zgłosi takie żądanie w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiła dostawa towarów lub wykonanie usługi.

Obowiązek ten dotyczy również podatników dokonujących sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43, art. 113 ustawy o VAT oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Taki stan prawny wyklucza możliwość stosowania przepisów ordynaci podatkowe w wyżej opisanej sytuacji.

 

 Jak wystawić fakturę

Art. 2 pkt. 31 ustawy o VAT definiuje pojęcie faktury jako dokumentu zawierającego dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

W § 3 pkt. 1-3 rozporządzenie MF z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, określono dane jakie musi zawierać faktura dokumentująca sprzedaż zwolnioną z podatku VAT. Należy zauważyć że przepisy prawa nie nakładają obowiązku nazywania „fakturą” dokumentu sprzedaży będącego w świetle przepisów fakturą. Podatnik ma obowiązek wystawić dokument zawierający dane wymagane dla faktury, nic nie stoi na przeszkodzie aby ten dokument zawierał również dane dodatkowe, nie wymienione ww. rozporządzeniu.

Z powyższego należy zrozumieć, że dokument o nazwie „rachunek” zawierający dane wymagane dla faktury, będzie uznany za fakturę w świetle przepisów o VAT.

 

Podsumowanie

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 art. 113 ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych do powyższe ustawy, może a w niektórych przypadkach musi wystawić fakturę.

Dokument potwierdzający sprzedaż, wystawiamy zgodnie z przepisami dotyczącymi faktury, w świetle ustawy o VAT będzie fakturą. Bez względu czy nazwiemy go fakturą, rachunkiem czy w ogóle go nie nazwiemy. Jednak to nie wynika w sposób bezpośredni z przepisów prawa. Nie znalazłem odpowiedzi na pytanie dlaczego interpretacja osób w Krajowej Informacji Skarbowej jest zbieżna z powyższą, jednak osoby te wskazują żeby taki dokument nazwać „fakturą”.

Cytat: „Wskazane byłoby jednak nazywać wystawiany dokument fakturą”.

Nasuwa się pytanie dlaczego rachunek może być fakturą a faktura proforma nią nie jest. Jednak musielibyśmy pochylić się nad jakością prawa podatkowego w Polsce, coś takiego chyba nie istnieje.

Źródła:

  • Publikacja Krajowej Informacji Skarbowej

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

  • Ustawa z dnia 11 września 2004 r. – o podatku od towarów i usług

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. – w sprawie wystawiania faktur

  • www.podatki.biz.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kontakt

Fieldset

 

Verification

Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.