Oferta

I. Prowadzenie ksiąg podatkowych

 • ewidencja przychodów wraz z zeznaniem podatkowym (PI-28)
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów wraz z zeznaniem podatkowym (PIT-36)
 • księga handlowa wraz ze sprawozdaniem finansowym (bilans) i zeznaniem podatkowym (CIT-8)
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencja VAT wraz z deklaracjami (VAT-7)
 • kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym

II. Kadry i płace

 • listy płac i rachunki do umów cywilnych
 • deklaracje ZUS
 • miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od pracowników i zleceniobiorców
 • karty wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców
 • rozliczenia podatkowe pracowników i zleceniobiorców (PIT-11, PIT-8B)
 • urlopu, odprawy, ekwiwalenty

III. Usługi indywidualne

 • pomoc w wyborze formy organizacyjno-prawnej działalności
 • pomoc w rejestracji działalności
 • projekty uchwał
 • druki KRS
 • obsługa rachunku bankowego
 • dokumentacja dot. kredytów, dotacji, refundacji
 • monitoring należności i zobowiązań
 • sprawozdania GUS
 • sprawozdania z użytkowania środowiska
 • potwierdzenia sald
 • noty odsetkowe, wezwania do zapłaty
 • faktury, rachunki
 • indywidualne sprawozdania rachunkowe

 

Zapraszamy do współpracy!
Biuro Rachunkowe 505

ZAPYTANIE OFERTOWE
Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.