Ewidencja przebiegu pojazdu – kiedy nie będzie konieczna ?

W celu udowodnienia wykorzystania tylko do celów działalności gospodarczej pojazdu samochodowego, będącego samochodem osobowym lub ciężarowym z tzw. „kratką”, który jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych, należy prowadzić ewidencje przebiegu pojazdu.

Obowiązek ten nie dotyczy następującej grupy pojazdów:

1. Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, które są:

  • sklasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • są otwartą częścią przeznaczone do przewozu ładunków.

2. Pojazdy samochodowe inne niż osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rządem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

3. Pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym:

  • agregat elektryczny/spawalniczy
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

4. W przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

  • odprzedaży,
  • sprzedaży w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  • oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowić będą przedmiot działalności podatnika.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kontakt

Fieldset

 

Verification

Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.