Aktualności

14.04

2014

2 dni urlopu dodatkowo w…

Za 3 maja i 1 listopada, czyli święta przypadające w sobotę, przysługują pracownikowi 2 dodatkowe dni urlopu – zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku (sygn. akt K…

Za 3 maja i 1 listopada, czyli święta przypadające w sobotę, przysługują pracownikowi 2 dodatkowe dni urlopu – zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku (sygn. akt K 27/11). 

07.04

2014

VAT od zabudowy meblowej

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną w sprawie opodatkowania VAT, wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Ministerstwo Finansów - interpretacja podatkowa

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną w sprawie opodatkowania VAT, wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Ministerstwo Finansów – interpretacja podatkowa

24.03

2014

VAT i samochód, a siedziba

W uzasadnieniu projektu podany jest przykład, który zapewne będzie stanowił kierunek wykładni i podejścia fiskusa w praktyce: ” W przypadku osób fizycznych, które działalność gospodarczą prowadzą w swoim miejscu zamieszkania…

W uzasadnieniu projektu podany jest przykład, który zapewne będzie stanowił kierunek wykładni i podejścia fiskusa w praktyce:

” W przypadku osób fizycznych, które działalność gospodarczą prowadzą w swoim miejscu zamieszkania (np. architekt) należy uznać, że posiadany przez niego samochód jest również używany co do zasady na cele prywatne. Nie można bowiem obiektywnie stwierdzić, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, jeżeli sposób wykorzystania tego samochodu umożliwia np. Jego użycie w czasie wolnym od prawdziwej działalności (np. weekend czy wyjazd urlopowy).”

21.03

2014

Ewidencja przebiegu pojazdu – VAT

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec…

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,

2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,

3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,

4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
a. kolejny numer wpisu,
b. datę i cel wyjazdu,
c. opis trasy (skąd – dokąd),
d. liczbę przejechanych kilometrów,
e. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem,

5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

 
W przypadku gdy pojazd samochodowy będzie udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis do ewidencji będzie musiał zostać dokonany przez osobę, która udostępni pojazd, i obejmować powinien:
1. kolejny numer wpisu,
2. datę i cel udostępnienia pojazdu,
3. stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
4. liczbę przejechanych kilometrów,
5. stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
6. imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

19.03

2014

Do 31 marca – opłata…

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt,…

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki. Opłaty wnoszą również jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia – art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 24.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 208, nr 25, poz. 105 z późn. zm.).

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń, (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu) opłaty te wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.