Aktualności

24.12

2018

Życzymy zdrowych, wesołych Świąt Bożego…

Wesołych Świat Bożego Narodzenia
Wesołych Świat Bożego Narodzenia

30.08

2018

Samochody osobowe 2019

Projekt ustawy o PIT - samochody osobowe   Ogłoszono projekt zmian do ustawy o PIT, w którym ustawodawca w znaczny sposób ogranicza możliwość zaliczania kosztów użytkowania samochodów osobowych do kosztów…

Projekt ustawy o PIT – samochody osobowe

 

Ogłoszono projekt zmian do ustawy o PIT, w którym ustawodawca w znaczny sposób ogranicza możliwość zaliczania kosztów użytkowania samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów.
Poniżej link do projektu:
Zmiany mają wejść od 01.01.2019r.
Koszty eksploatacji samochodu osobowego, który stanowi środek trwały ale nie jest zgłoszony do US oraz dla którego nie jest prowadzona szczegółowa ewidencja przebiegu (zgodnie z założeniami ustawy o VAT, tj.: dokładne daty i cel wyjazdu, opis trasy, stan licznika, liczba przejechanych km, dane kierowcy), stanowią koszty uzyskania przychodu jedynie w 50%. Natomiast koszty użytkowania samochodu osobowego, który nie stanowi środka trwałego a jest wykorzystywany do działalności gospodarczej, stanowią koszty uzyskania przychodu jedynie w 20% (bez potrzeby prowadzenia ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji samochodu).

04.10

2017

Sprzedaż zwolniona z VAT a…

 Obowiązek wystawienia faktury Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić rachunek na żądanie kupującego jeżeli z odrębnych…

 Obowiązek wystawienia faktury

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić rachunek na żądanie kupującego jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury.

Art. 106 B ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nakłada na podatnika obowiązek wystawienia faktury, jeżeli kupujący kupujący zgłosi takie żądanie w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiła dostawa towarów lub wykonanie usługi.

Obowiązek ten dotyczy również podatników dokonujących sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43, art. 113 ustawy o VAT oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Taki stan prawny wyklucza możliwość stosowania przepisów ordynaci podatkowe w wyżej opisanej sytuacji.

 

 Jak wystawić fakturę

Art. 2 pkt. 31 ustawy o VAT definiuje pojęcie faktury jako dokumentu zawierającego dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

W § 3 pkt. 1-3 rozporządzenie MF z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, określono dane jakie musi zawierać faktura dokumentująca sprzedaż zwolnioną z podatku VAT. Należy zauważyć że przepisy prawa nie nakładają obowiązku nazywania „fakturą” dokumentu sprzedaży będącego w świetle przepisów fakturą. Podatnik ma obowiązek wystawić dokument zawierający dane wymagane dla faktury, nic nie stoi na przeszkodzie aby ten dokument zawierał również dane dodatkowe, nie wymienione ww. rozporządzeniu.

Z powyższego należy zrozumieć, że dokument o nazwie „rachunek” zawierający dane wymagane dla faktury, będzie uznany za fakturę w świetle przepisów o VAT.

 

Podsumowanie

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 art. 113 ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych do powyższe ustawy, może a w niektórych przypadkach musi wystawić fakturę.

Dokument potwierdzający sprzedaż, wystawiamy zgodnie z przepisami dotyczącymi faktury, w świetle ustawy o VAT będzie fakturą. Bez względu czy nazwiemy go fakturą, rachunkiem czy w ogóle go nie nazwiemy. Jednak to nie wynika w sposób bezpośredni z przepisów prawa. Nie znalazłem odpowiedzi na pytanie dlaczego interpretacja osób w Krajowej Informacji Skarbowej jest zbieżna z powyższą, jednak osoby te wskazują żeby taki dokument nazwać „fakturą”.

Cytat: „Wskazane byłoby jednak nazywać wystawiany dokument fakturą”.

Nasuwa się pytanie dlaczego rachunek może być fakturą a faktura proforma nią nie jest. Jednak musielibyśmy pochylić się nad jakością prawa podatkowego w Polsce, coś takiego chyba nie istnieje.

Źródła:

  • Publikacja Krajowej Informacji Skarbowej

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

  • Ustawa z dnia 11 września 2004 r. – o podatku od towarów i usług

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. – w sprawie wystawiania faktur

  • www.podatki.biz.pl

09.07

2014

Wynagrodzenie nie jest tajemnicą

Pracownik ma prawo informować osoby trzecie o swoim wynagrodzeniu. Stanowisko resortu pracy oraz orzecznictwo, wskazują wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy o pracę, jako jego dobro osobiste. Resort pracy stoi na…

Pracownik ma prawo informować osoby trzecie o swoim wynagrodzeniu.

Stanowisko resortu pracy oraz orzecznictwo, wskazują wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy o pracę, jako jego dobro osobiste.

Resort pracy stoi na stanowisku, że wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest dobrem osobistym pracownika i informacją na temat jego wysokości pracownik może dysponować wedle swojego uznania.

Zamieszczenie „klauzuli o poufności” w zakresie pracy w umowach o pracę są niedopuszczalne (Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z września 2008 r. , sygn. DPR I-0712-18/MF/08). Klauzule te, w praktyce mogą mieć na celu uniemożliwienie ustalenia, że pracownik jest dyskryminowany, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia (art. 18 § 1 Kodeksu pracy).

Ciężar dowodu w sprawach o naruszenie równego traktowania w zatrudnianiu spoczywa na pracodawcy, to on musi przed sądem udowodnić, że nie dyskryminował pracownika.

 

22.04

2014

Majówka 2014

W dniach od 29 kwietnia do 4 maja wyjeżdżamy na majówkę. W tych dniach biuro będzie zamknięte.

W dniach od 29 kwietnia do 4 maja wyjeżdżamy na majówkę.

W tych dniach biuro będzie zamknięte.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.